Wednesday, February 14, 2007

Sabihin Mo Sakin - Sheryn Regis

Songs Lyrics >> S >> Sheryn Regis >>

Title: Sabihin Mo Sakin
Album: What I Do Best - Sheryn Regis
Artist: Sheryn Regis

Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha?
Ang puso ba’y saan tumitingin?
Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin
Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin?

Pag-ibig ba ay may kinikilingan?
Namimili ba ng dapat mahalin?
Ano’ng kailangan kong gawin
Upang pag-ibig ay maramdaman kahit lang saglit

Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin?
Ako nga ba ay kakaiba sa kanilang paningin?
Ako ba ay may pagkukulang na dapat mapunan?
Ano ba ang mayroon sila na wala sa akin?

Ba’t parang kay bilis nilang nakita
Pag-ibig na inaasam nila
Ba’t kay tagal ko nang naghihintay nguni’t
Tila walang dumarating
Kundi malamig na hangin

Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin?
Ako nga ba ay kakaiba sa kanilang paningin?
Ako ba ay may pagkukulang na dapat mapunan?
Ano ba ang mayroon sila
Sabihin mo sa akin

Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin?
Ako nga ba ay kakaiba sa kanilang paningin?
Ako ba ay may pagkukulang na dapat mapunan?
Ano ba ang mayroon sila
Sabihin mo sa akin

Songs Lyrics >> S >> Sheryn Regis >>

Tag: , Advert: Digged Stories

0 comments:

Post a Comment